Naar een iedereen omvattende en veilige globalisering

Op donderdagmiddag en -avond 5 oktober jl. organiseerde het Trendbureau haar Jaarcongres 2017 “om ideeën te bespreken waarmee we lokaal, regionaal en provinciaal grotere tegenstellingen tussen inwoners kunnen verminderen. Wat zijn ingrediënten voor een nieuw sociaal contract?” Een nobel en ook noodzakelijk streven dat dan ook leidde tot een goedgevulde Lebuïnuskerk in Deventer. De grotere tegenstellingen kunnen we alleen maar te boven komen door meer naar elkaar te luisteren en met elkaar het gesprek aan te gaan. Een kort verslag.

Klik OKT naar een iedereen omvattende en veilige globalisering om het hele artikel te lezen

Laten we waken voor een totale informatie-oorlog…

Waarom zouden we het Westen nog op zijn kracht aanpakken? Er is nagedacht over zwakheden in ons systeem door onze ‘tegenstanders’,  met name Rusland, China en Iran maar ook landen als Soedan. Zij zouden door het verspreiden van desinformatie of ‘fake news’ proberen om de Westerse samenlevingen, waarin een beïnvloedbare publieke opinie er immers toe doet, te ontwrichten. Dáár draait de nieuwe oorlog om.

Klik SEPT Laten we waken voor een totale informatie-oorlog om het hele artikel te lezen

Uitsluitend(e) geweldloosheid is niet geweldloos

Toen in 1999 tijdens conferentie rond The Hague Appeal for Peace werd teruggeblikt op de eeuw die sinds de Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899 was verstreken, moest geconstateerd worden dat het de droeve aanblik bood van twee Wereldoorlogen met een groter verlies aan mensenlevens dan ooit voor mogelijk was gehouden en van de ontwikkeling en inzet van een nucleair wapen dat de vernietigingskracht had om de hele wereld weg te vagen. Maar er waren ook tekenen van hoop: de ontwikkeling van internationaal recht en de Verenigde Naties die, ondanks alle gebreken, toch ook veel goeds betekend had en de ontwikkeling en verspreiding van het concept geweldloze actie door Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. en zovele anderen, wereldwijd.

Klik AUG uitsluitend(e) geweldloosheid is niet geweldloos om het hele artikel te lezen

Bij “inclusieve veiligheid” is “de ander” geen bedreiging

Tijdens de discussie over het concept “inclusieve veiligheid” op de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de Nederlandse vredesbeweging die op 10 juni 2017 in Utrecht plaatsvond voorspelde een doorgewinterde vredesactivist dat deze term net als het begrip “vrede” zelf, “integrale veiligheid” of “3D-benadering” en “menselijke veiligheid” of “human security” binnen de kortste keren door defensie zou worden gekaapt om het op een militair leest te schoeien. Nog geen vijf weken later bleek het al zover te zijn. In een opinie-artikel dat op donderdag 13 juli 2017 in de NRC werd afgedrukt, maakten Ko Colijn, Margriet Drent en Dick Zandee, alle drie verbonden aan de sectie veiligheidsonderzoek van Instituut Clingendael, zich sterk voor een “inclusieve veiligheidsmix” en een “inclusieve benadering van veiligheid”.

Klik JULI bij -inclusieve veiligheid- is -de ander- geen bedreiging om het hele artikel te lezen

“Investeer in (contacten met) mensen, niet in oorlog”

Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 was de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump in Brussel om het nieuwe, flink uitgebreide NAVO-hoofdkwartier in deze stad te openen. Dat deed hij in aanwezigheid van de staatshoofden en regeringsleiders van de overige NAVO-lidstaten. Aan de vooravond van het bezoek hadden tienduizenden demon­stranten geprotesteerd tegen de vorstelijke ontvangst van Trump en tegen diens beleidsmaatregelen die zich vooral richten tegen duurzaamheid, migranten en mensen met een andere levensovertuiging of levensstijl, en die in het voordeel uitpakken van zelfverrijkers en de wapenindustrie. Het smaldeel vanuit de vredesbeweging organiseerde op de dag van het bezoek zelf een tegen-conferentie onder de titel “Investeer in mensen, niet in oorlog”.

Klik JUNI -investeer in (contacten met) mensen niet in oorlog- om het hele artikel te lezen

Maakt het etiket “politie” geweld rechtvaardig?

Het concept van inclusieve veiligheid richt zich vooral op het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid, zoals uitsluiting, onbekendheid met elkaar, belangentegenstellingen en het idee en bijbehorende gedrag de eigen belangen veilig te kunnen stellen ten koste van de ander, opgekropte angsten en frustraties, de exploitatie van dat alles voor het propageren van zogenaamde veiligheidsmaatregelen waaronder bewapening en geweld, maar ook op het langs deze weg indammen en de-escaleren van situaties waar veiligheid ver te zoeken is. Dat neemt niet weg dat ook binnen de vredesbeweging niet zelden de vraag aan de orde is of de onveiligheid zover is opgelopen dat alleen een (gelimiteerde) inzet van geweld (dat is exclusieve veiligheid bij uitstek) uitkomst kan bieden.

Klik MEI maakt het etiket -politie- geweld rechtvaardig om het hele artikel te lezen

Een poging om “positieve veiligheid” concreet in te vullen

Van Stokkum stelt dat veel crimino­logen en sociale wetenschappers de “overmaat aan angst- en dreigingsbeelden en een doordenderende controle- en bestraffingsindustrie” kritisch hebben geanalyseerd en dat sommigen onder hen de laatste jaren pleiten voor het herontdekken van andere, meer aansprekende betekenissen van veiligheid: “positieve veiligheid als tegengif”. En in het verlengde daarvan: kunnen we veiligheid en vrede als politieke idealen formuleren?

Klik APR een poging om -positieve veiligheid- concreet in te vullen om het hele artikel te lezen

De negatieve uitwerking van een breder veiligheidsbegrip

Uit diverse studies blijkt niet alleen dat het belang dat aan het veiligheidsbegrip wordt gehecht, de afgelopen jaren enorm is gegroeid, maar dat ook steeds meer en steeds meer verschillende issues als (internationaal, nationaal of lokaal) veiligheidsprobleem zijn benoemd. Deze toename van de breedte van het begrip “veiligheid”, van de aantallen mensen die zich hiermee bezighouden, van het belang dat aan het begrip wordt gehecht en door dat alles van de legitimiteit van hiermee samenhangende maatregelen en bevoegdheden wordt door de Vlamingen “verveiliging” genoemd. In Nederland is hiervoor het nauwelijks uit te spreken woord “securitisering” gereserveerd en je zou denken dat door die onuitspreekbaarheid de maatschappelijke discussie hierover in Nederland nauwelijks van de grond komt.

Klik MRT de negatieve uitwerking van een breder veiligheidsbegrip om het hele artikel te lezen

Hoe bereiken we – echte – vrede en veiligheid?

“Waarom blijven zoveel mensen het zo graag hebben over die ongrijpbare vrede, ook al is er niemand in geslaagd om die ook maar één millimeter dichterbij te brengen?” aldus Keret. Hij moest constateren dat door al het schrijven en praten over vrede – in Israël en elders – die vrede te ver van de realiteit was komen te staan. Te ver boven onze werkelijkheid. Vrede is een mooie droom, maar kunnen we er niet langer in geloven?

Klik FEBR hoe bereiken we -echte- vrede en veiligheid om het hele artikel te lezen

Vredesfonds

Donderdag 15 juni is er een procedurevergadering geweest van de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het ging onder andere over het voorstel van Peace SOS en Burundian Women for Peace and Development om een Vredesfonds in te stellen. Het Vredesfonds zou de volgende activiteiten kunnen financieren: formele of informele vredesdialogen, conflictpreventie en conflictbemiddeling. Om dit soort projecten te doen slagen zijn er financiële middelen nodig. Daarom doen we een beroep op de overheid en op vermogensfondsen om te investeren in vrede. Revitaliseer het Vredesfonds. Laten we met zijn allen werken aan: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

Lees meer…