Veiligheid, hoe dan…?

De eerste helft van 2019 hebben wij ons beraden op vervolgacties op de bijeenkomsten die wij in 2018 organiseerden rond vrede, multicultureel samenleven en de impact van klimaatverandering op onze samenleving. Geleidelijk rijpte het idee in onze werkgroep om iets te doen met het initiatief in Duitsland, waarin al deze aspecten terugkeren, dat ons zeer inspireert! Per 1 juli 2019 zijn wij daarom een nieuw project gestart: Veiligheid, maar hoe? Het doel van dit project is in Nederland een transitie te realiseren van militaire veiligheid naar burgerlijke veiligheid per 2040. 

Ons project is, net als het Duitse, een reactie op de fikse verhogingen van defensiebudgetten in de EU/ NAVO van 1,3% naar 2% van ons nationaal inkomen. Wetende dat het budget voor Ontwikkelingssamenwerking al jaren niet aan de OESO-norm van 0,7% voldoet!

De uitdaging
Stel dat de Duitse, of de Nederlandse, regering ervoor zou kiezen om in plaats van in militaire veiligheid in burgerlijke veiligheid te investeren, hoe zou het buitenlandbeleid er dan in 2040 uitzien? Welke gevolgen zou dit hebben op het wereldtoneel?

Het Duitse plan is gebaseerd op een scenario dat is ontwikkeld door internationale veiligheidsdeskundigen, waaronder ook militairen. Een van de conclusies van het scenario is dat de voorgestelde ingrijpende beleidswijzigingen in Duitsland alleen mogelijk zijn als enkele buurlanden (zo worden Oostenrijk, Zweden en Nederland genoemd) bereid zijn hierin geheel of gedeeltelijk mee te gaan. De verregaande militaire samenwerking tussen het Duitse en Nederlandse leger (met name Landmacht) illustreert deze wederzijdse afhankelijkheid goed. Het door ons voorgestelde project voor Nederland vormt daarmee een welkome aanvulling op het Duitse voorstel om de kans van slagen hiervan te vergroten.

Waar gaat het Project over?
Het project is gebaseerd op een scenario dat door de Evangelische Landeskirche Baden is ontwikkeld, en dat nauw aansluit bij onze visie op inclusieve veiligheid. Het volledige Duitse plan is hier te vinden, Sicherheit neu denken (https://www.ekiba.de/html/content/szenario_sicherheit_neu_denken.html). Ook is via deze link een Duitse, Franse en Engelstalige kernversie te vinden. Wij werken momenteel aan een Nederlandstalige versie van het plan. De Nederlandstalige samenvatting van het plan is hier te vinden: Civiel Veiligheidsbeleid samenvatting (NL).

De kern van het Duitse plan is een geleidelijke omschakeling van militaire veiligheid naar burgerlijke veiligheid. Wij zullen een globaal stappenplan ontwikkelen, op basis van het Duitse plan en tijdspad, dat deze omslag in politiek en maatschappelijk denken en handelen haalbaar en realistisch acht voor 2040. Belangrijke aspecten, of pilaren, van de transitie zijn:

  1. Internationale samenwerking gebaseerd op een buitenland beleid dat ecologisch, sociaal en economisch rechtvaardig is;

  2. Economische integratie door bevordering van economische ontwikkeling en veiligheid in aan de EU grenzende landen in oostelijke en zuidelijke richting;

  3. Deelnemen aan de ontwikkeling van een internationale veiligheidsarchitectuur waarin ons lidmaatschap van EU, OSCE, NAVO en UN nieuwe vormen kan aannemen; het accent ligt op conflictpreventie en burgerlijke conflicthantering;

  4. Weerbare democratie, waarbij ontwikkeling van een geweldloze cultuur een belangrijke rol speelt;

  5. Conversie van leger en wapenindustrie.

Voor meer details, zie bovenstaande link.

Wat gaan we doen?
Het komende jaar zullen wij op verschillende manieren in samenleving en politiek aandacht vragen voor de mogelijkheden van een transitie van militaire naar burgerlijke veiligheid. Het doel is om in een jaar tijd voldoende steun van kerkelijke, vredes-, en andere maatschappelijke organisaties in Nederland te mobiliseren om gezamenlijk een plan te maken en te realiseren tot 2025. Wij hopen dat daarna een nationaal platform deze rol zal overnemen.

Details over onze acties voor het komende jaar, zullen tijdig bekend worden gemaakt op deze site. Er lopen momenteel diverse aanvragen voor financiele bijdrages voor de geplande activiteiten bij kerkelijke en vredesorganisaties. Er zijn reeds toezeggingen gedaan door de Duitse initiatiefnemers en door het Quaker Hulpfonds. Als u geinteresseerd bent ons initiatief financieel te ondersteunen, neem dan contact op met Johannes Borger op het rechtsboven aangegeven emailadres.

Wij werken samen met de initiatiefnemers van het Duitse project om zo effectief mogelijk te kunnen zijn.

Contact en commentaar:

Johannes Borger
info@samenveilig.earth

Op 18 september werd de Netwerkbijeenkomst ‘Veiligheid, hoe dan?’ in Amersfoort gehouden. Op onze homepage vindt u een live stream hiervan, en hieronder een kort verslag inclusief een brief van Edy Korthals Altes gericht aan de deelnemers van de bijeenkomst.

Kort verslag 18 september 2020

Boodschap Edy Korthals Altes

 

 

 

1 Reactie

  1. admin

    test

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *