Welkom

De politiek van dit moment, van toenemende defensie-uitgaven en het optrekken van muren rond de EU, leert ons dat vrede exclusief voor onszelf zeker stellen eigenlijk onmogelijk is zolang een groot deel van de wereldbevolking lijdt onder armoede, klimaatverandering, honger, onderdrukking en oorlog. Wij zijn van mening dat, zolang dit voortduurt, er geen sprake kan zijn van rechtvaardige vrede of van ware veiligheid.

Wij zoeken een brede coalitie van betrokken personen en organisaties om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en uit te dragen. Dat willen wij doen door middel van een publieke discussie over een alternatief veiligheidsbeleid dat wij inclusieve vrede noemen. Dit is een vereiste voor een echte duurzame transitie op alle fronten: voedsel, armoede, klimaat, energie, vreedzame conflicthantering.

Op deze website vindt u onze visie. Wij willen U uitnodigen hierover mee te denken en uw mening te geven!

Wanneer u onze visie ondersteunt, onderteken deze dan!

WAT DOEN WIJ?
BIJEENKOMST TERUG KIJKEN

Netwerkbijeenkomst “Veiligheid
hoe dan?”

Vrijdag 18 september 2020

Johanneskerk
Westsingel 30
Amersfoort

Deel 1

Deel 2

Contact en commentaar:
Johannes Borger
info@samenveilig.earth