Over ons

 

Wij zijn een groep mensen met ervaring in vredesopbouw en conflicthantering, die zich ernstig zorgen maken over de manier waarop in het vigerende beleid wordt omgegaan met vrede en veiligheid.

Wij zijn voor het eerst bij elkaar gekomen op 6 april 2016, waarvan een verslag hier te vinden is. Onze inclusieve visie op vrede en veiligheid is hierop gebaseerd. De tweede bijeenkomst vond plaats op 26 oktober 2016, waarvan hier een verslag te vinden is.

Onze Terugblik 2017 geeft een verslag van onze activiteiten in 2017 en plannen voor 2018, de Terugblik vind je hier. Dit zijn de bijlages: bijlage 1 Inclusieve veiligheid in een notedop (manifest)  en bijlage 2 Programmapunten gemeentelijk vredesbeleid.

Secretaris: Johannes Borger

Contact en commentaar:

Johannes Borger
info@samenveilig.earth

Bijlage

Klik hier voor het verslag van 6 april

Klik hier voor het verslag van 26 oktober

Klik hier voor de Terugblik 2017 en de bijlages 1 Inclusieve veiligheid in een notedop (manifest) en 2 Programmapunten gemeentelijk vredesbeleid.