Over ons

 

Wij zijn een groep mensen met ervaring in vredesopbouw en conflicthantering, die zich ernstig zorgen maken over de manier waarop in het vigerende beleid wordt omgegaan met vrede en veiligheid.

Wij zijn voor het eerst bij elkaar gekomen op 6 april, waarvan een verslag hier te vinden is. Onze inclusieve visie op vrede en veiligheid is hierop gebaseerd. De tweede bijeenkomst vond plaats op 26 oktober, waarvan hier een verslag te vinden is.

Schrijvers: Jan Schaake, Kees Nieuwerth, Greetje Witte-Rang, Henk van Apeldoorn, Johannes Borger

Secretaris: Johannes Borger

Contact en commentaar:

Johannes Borger
info@samenveilig.earth

Bijlage

Klik hier voor het verslag van 6 april

Klik hier voor het verslag van 26 oktober