Het concept van inclusieve veiligheid richt zich vooral op het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid, zoals uitsluiting, onbekendheid met elkaar, belangentegenstellingen en het idee en bijbehorende gedrag de eigen belangen veilig te kunnen stellen ten koste van de ander, opgekropte angsten en frustraties, de exploitatie van dat alles voor het propageren van zogenaamde veiligheidsmaatregelen waaronder bewapening en geweld, maar ook op het langs deze weg indammen en de-escaleren van situaties waar veiligheid ver te zoeken is. Dat neemt niet weg dat ook binnen de vredesbeweging niet zelden de vraag aan de orde is of de onveiligheid zover is opgelopen dat alleen een (gelimiteerde) inzet van geweld (dat is exclusieve veiligheid bij uitstek) uitkomst kan bieden.

Klik MEI maakt het etiket -politie- geweld rechtvaardig om het hele artikel te lezen