Artikel Edy Korthals Altes

Kees Nieuwerth kreeg toestemming van zijn oude strijdmakker – tegen kernwapens en voor inclusieve veiligheid-  om een artikel dat Edy Korthals Altes schreef op verzoek van de World Academy of Arts and Sciences voor een later dit jaar te houden VN World Leadership Conference de website van Inclusieve Veiligheid te publiceren.

Klik Artikel Edy Korthals Altes om het hele artikel te lezen.

Europa voorbij de tegenstellingen?

Destijds aan het begin van het Europees project werd al gesignaleerd dat het risico bestond dat een verenigd Europa een supermacht op zichzelf zou worden, in plaats van een hoeksteen voor een rechtvaardige wereldordening met een open en inclusief karakter. Dit werd gemotiveerd vanuit een angst voor Rusland. Vandaag de dag is die spanning er nog steeds. Zouden we die niet kunnen overstijgen door een andere koers in te slaan?
Een verkorte versie van deze blog werd gepubliceerd in Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken in Nederland – special over Europa 2015. blz. 16.

Klik Verkorte versie ‘Europa voorbij de tegenstellingen’ om het hele artikel te lezen

Space technology and human security

We are dealing with a vast and complex problem under a rather provocative title. So let me reassure you. I will not try to cover the familiar ground of civil use of space technology. I intend instead to focus on the military applications. The emphasis will not be on technical features but on the political and ethical aspects. For good reasons, as attention mostly goes out to the civilian use of space technology. Military applications are often seen as sornething additional, of marginal interest. This, in my opinion, isa grave error because it is precisely the military use of space which will determine our future. Those engaged in the development of space technology should be aware that many components – such as satellites and sensors – could be used both for civilian and military purposes. Een artikel van de hand van Edy Korthals Altes voor het tijdschrift ASPECT september 2018.

Klik Space technology ASPECT september 2018 om het hele artikel te lezen

Naar een iedereen omvattende en veilige globalisering

Op donderdagmiddag en -avond 5 oktober jl. organiseerde het Trendbureau haar Jaarcongres 2017 “om ideeën te bespreken waarmee we lokaal, regionaal en provinciaal grotere tegenstellingen tussen inwoners kunnen verminderen. Wat zijn ingrediënten voor een nieuw sociaal contract?” Een nobel en ook noodzakelijk streven dat dan ook leidde tot een goedgevulde Lebuïnuskerk in Deventer. De grotere tegenstellingen kunnen we alleen maar te boven komen door meer naar elkaar te luisteren en met elkaar het gesprek aan te gaan. Een kort verslag.

Klik OKT naar een iedereen omvattende en veilige globalisering om het hele artikel te lezen

Laten we waken voor een totale informatie-oorlog…

Waarom zouden we het Westen nog op zijn kracht aanpakken? Er is nagedacht over zwakheden in ons systeem door onze ‘tegenstanders’,  met name Rusland, China en Iran maar ook landen als Soedan. Zij zouden door het verspreiden van desinformatie of ‘fake news’ proberen om de Westerse samenlevingen, waarin een beïnvloedbare publieke opinie er immers toe doet, te ontwrichten. Dáár draait de nieuwe oorlog om.

Klik SEPT Laten we waken voor een totale informatie-oorlog om het hele artikel te lezen

Uitsluitend(e) geweldloosheid is niet geweldloos

Toen in 1999 tijdens conferentie rond The Hague Appeal for Peace werd teruggeblikt op de eeuw die sinds de Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899 was verstreken, moest geconstateerd worden dat het de droeve aanblik bood van twee Wereldoorlogen met een groter verlies aan mensenlevens dan ooit voor mogelijk was gehouden en van de ontwikkeling en inzet van een nucleair wapen dat de vernietigingskracht had om de hele wereld weg te vagen. Maar er waren ook tekenen van hoop: de ontwikkeling van internationaal recht en de Verenigde Naties die, ondanks alle gebreken, toch ook veel goeds betekend had en de ontwikkeling en verspreiding van het concept geweldloze actie door Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. en zovele anderen, wereldwijd.

Klik AUG uitsluitend(e) geweldloosheid is niet geweldloos om het hele artikel te lezen