Hoe zit veiligheid in de programma’s van onze politieke partijen?

Op 18 september werd in Amersfoort de Nederlandse aftrap van het project voor civiele veiligheid – Veiligheid, hoe dan? – gegeven. Ralf Becker vertelde over de intentie van het Duitse initiatief, hoe het stand kwam en hoe het ook maatschappelijk en politiek zijn weg vindt in Duitsland en enkele buurlanden, waaronder Nederland.
We maakten deze middag plannen om te zien hoe we in Nederland met dit verhaal zouden kunnen beginnen. Het leek al te laat om nog invloed te hebben op de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar we hebben toch bij Groen Links en D66 geprobeerd al iets van onze ideeen neer te leggen in de vorm van een amendement.

Meld je gerust als je mee wilt doen om te proberen het programma van jouw partij of dat van iemand die je kent onze kant op te krijgen. We kunnen je daarbij helpen. (meer…)

Onderteken No Cold War Statement: geen nieuwe Koude Oorlog tegen China!

Een nieuwe koude oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid. De No Cold War Statement kan worden ondertekent op www.nocoldwar.org/signatories/new. De verklaring luidt:

We zien dat de Amerikaanse regering steeds agressievere verklaringen en acties richt tegen China. Die vormen een bedreiging voor de wereldvrede en belemmeren de mensheid bij haar zoektocht naar een oplossing voor de uiterst zware gezamenlijke problemen waarmee zij te maken heeft, zoals klimaatverandering, bestrijding van pandemieën, racisme en economische ontwikkeling.

Wij zijn daarom van mening dat elke nieuwe Koude Oorlog volledig in strijd zou zijn met de belangen van de mensheid. In plaats daarvan zijn wij voor een maximale wereldwijde samenwerking om de enorme uitdagingen aan te pakken waarmee we als soort worden geconfronteerd.

We roepen de VS daarom op om niet langer te dreigen met een Koude Oorlog en ook om te stoppen met zijn andere acties die een gevaar voor de wereldvrede vormen, zoals: terugtrekking uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag; terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs; en de toenemende uittreding uit VN-organisaties. De VS moeten ook stoppen met het uitoefenen van druk op andere landen om een dergelijke gevaarlijke houding aan te nemen.

Wij steunen het als China en de VS hun betrekkingen baseren op wederzijdse dialoog en zich concentreren op de gemeenschappelijke problemen van de mensheid.

Demonstratie Volkel tegen Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied

Zaterdag 26 september nam Kees Nieuwerth, lid van de Werkgroep Inclusieve Veiligheid, deel aan de demonstratie tegen de Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied – de luchtmachtbasis Volkel in Noord-Brabant – georganiseerd door het Jeannette Noëlhuis / Catholic Worker  en PAX. Kees gaf daar een presentatie namens de Raad van Kerken, deze presentatie is in deze blog opgenomen. Een vrij grote groep jongeren kwam naar Volkel op de fiets vanuit Duitsland, waar zij jaarlijks ook demonstreren tegen Amerikaanse kernwapens op een basis in Büchel. (meer…)

Artikel Edy Korthals Altes

Kees Nieuwerth kreeg toestemming van zijn oude strijdmakker – tegen kernwapens en voor inclusieve veiligheid-  om een artikel dat Edy Korthals Altes schreef op verzoek van de World Academy of Arts and Sciences voor een later dit jaar te houden VN World Leadership Conference de website van Inclusieve Veiligheid te publiceren.

Klik Artikel Edy Korthals Altes om het hele artikel te lezen.