Uit diverse studies blijkt niet alleen dat het belang dat aan het veiligheidsbegrip wordt gehecht, de afgelopen jaren enorm is gegroeid, maar dat ook steeds meer en steeds meer verschillende issues als (internationaal, nationaal of lokaal) veiligheidsprobleem zijn benoemd. Deze toename van de breedte van het begrip “veiligheid”, van de aantallen mensen die zich hiermee bezighouden, van het belang dat aan het begrip wordt gehecht en door dat alles van de legitimiteit van hiermee samenhangende maatregelen en bevoegdheden wordt door de Vlamingen “verveiliging” genoemd. In Nederland is hiervoor het nauwelijks uit te spreken woord “securitisering” gereserveerd en je zou denken dat door die onuitspreekbaarheid de maatschappelijke discussie hierover in Nederland nauwelijks van de grond komt.

Klik MRT de negatieve uitwerking van een breder veiligheidsbegrip om het hele artikel te lezen