In de meeste verkiezingsprogramma’s wordt gewezen op de oplopende spanningen tussen ‘Oost en West’. Dat leidt tot foute investeringen in wapens.


Er wordt gesproken van een nieuwe Koude Oorlog. Vaak wordt het noodzakelijk gevonden jaarlijks minstens 500 miljoen meer te investeren in defensie en soms zelfs deze 500 miljoen in mindering te brengen op ontwikkelingssamenwerking. Beter is het opnieuw te gaan werken aan coöperatie in plaats van confrontatie, aan ontspanning, wederzijdse ontwapening en ‘wederzijds verzekerde veiligheid’, in plaats van wederzijds verzekerde vernietiging.

Bron: ‘Nederlands Dagblad, 8 Februari 2017’

Er is toestemming van de auteur voor het plaatsen van dit artikel op deze website.

Klik hier om het hele artikel te lezen