Destijds aan het begin van het Europees project werd al gesignaleerd dat het risico bestond dat een verenigd Europa een supermacht op zichzelf zou worden, in plaats van een hoeksteen voor een rechtvaardige wereldordening met een open en inclusief karakter. Dit werd gemotiveerd vanuit een angst voor Rusland. Vandaag de dag is die spanning er nog steeds. Zouden we die niet kunnen overstijgen door een andere koers in te slaan?
Een verkorte versie van deze blog werd gepubliceerd in Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken in Nederland – special over Europa 2015. blz. 16.

Klik Verkorte versie ‘Europa voorbij de tegenstellingen’ om het hele artikel te lezen