Op 18 september werd in Amersfoort de Nederlandse aftrap van het project voor civiele veiligheid – Veiligheid, hoe dan? – gegeven. Ralf Becker vertelde over de intentie van het Duitse initiatief, hoe het stand kwam en hoe het ook maatschappelijk en politiek zijn weg vindt in Duitsland en enkele buurlanden, waaronder Nederland.
We maakten deze middag plannen om te zien hoe we in Nederland met dit verhaal zouden kunnen beginnen. Het leek al te laat om nog invloed te hebben op de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar we hebben toch bij Groen Links en D66 geprobeerd al iets van onze ideeen neer te leggen in de vorm van een amendement.

Meld je gerust als je mee wilt doen om te proberen het programma van jouw partij of dat van iemand die je kent onze kant op te krijgen. We kunnen je daarbij helpen.

Met een paar mensen van GroenLinks hebben we toch wat zaken op een rij kunnen zetten. En toen het verkiezingsprogramma verscheen hebben we drie amendementen gemaakt, die aansloten bij de beschreven werkelijkheid en onze ideeën over een betere toekomst voor preventie en niet-militaire interventies. Deze drie amendementen leven genoeg binnen GroenLinks om inmiddels voldoende ondersteund te zijn om in stemming gebracht te worden op het Congres op 19 december a.s.
Toevallig was er ook een aanleiding om het idee aan de orde te stellen bij de amendementenprocedure van D66. Met een diplomate als Sigrid Kaag lijsttrekker die alle ins en outs van bv de oorlog in Syrie kent, leek het het proberen waard om ook hier civiele veiligheid onder de aandacht te brengen. Op de amendementenavond van de afdeling Rijk van Nijmegen viel het idee in goede aarde en werd het overgenomen. Nu is het door de afdeling ingediend en ligt het klaar voor het preadvies van het bestuur. De thema afdeling internationale veiligheid en defensie van D66 vond dat het onderwerp in de buurt kwam van ook hun intenties. In de week vanaf 21 november wordt er digitaal gedebatteerd en gestemd over alle amendementen op het congres van 28 november wordt dan duidelijk of het voorstel het gehaald heeft.
Het kan dus zijn dat we ook in deze formatie al de verschillende partijen onze informatie kunnen toesturen en toelichten. Momenteel speelt ook de amendementenprocedure bij het CDA en het PvdA (congres 16 januari) en vrijdag komt het verkiezingsprogramma van de VVD uit. Het lijkt goed om te zien hoe defensie in die programma’s naar voren komt en wie weet hebben we en connectie om de breedte van de steun toch nog wat groter te maken. Meld je gerust als je mee wilt doen om te proberen het programma van jouw partij of dat van iemand die je kent onze kant op te krijgen. We kunnen je daarbij helpen.