OorlogisgeenOplossing heeft een manifest uitgebracht tegen de verhoging van het Defensiebudget. Op geen enkele dreiging waaraan Nederland, de Westerse wereld, dan wel de planeet aarde, zijn blootgesteld, is verhoging van de defensieuitgaven het aangewezen antwoord. Wat ons werkelijk bedreigt is:
– de sociale en economische ongelijkheid, deze is na een onderbreking in het midden van de twintigste eeuw, weer terug bij het niveau van de 19de eeuw.
– Tússen landen is de ongelijkheid nog nooit zo groot geweest.
– De vervuiling van het leefmilieu veroorzaakt in toenemende mate afwijkingen en ziektes.

Zij roepen de informateur daarom dringend op om de druk van NAVO- en defensie-zijde om meer geld voor bewapening te reserveren, te weerstaan en te kiezen voor een civiele aanpak van de genoemde werkelijke dreigingen. Alleen zo kan een ‘inclusieve veiligheid’, een rechtvaardige vrede, tot stand worden gebracht. Te beginnen in Nederland.

Klik hier voor de petitie voor de formatiebesprekingen – april 2017