Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 was de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump in Brussel om het nieuwe, flink uitgebreide NAVO-hoofdkwartier in deze stad te openen. Dat deed hij in aanwezigheid van de staatshoofden en regeringsleiders van de overige NAVO-lidstaten. Aan de vooravond van het bezoek hadden tienduizenden demon­stranten geprotesteerd tegen de vorstelijke ontvangst van Trump en tegen diens beleidsmaatregelen die zich vooral richten tegen duurzaamheid, migranten en mensen met een andere levensovertuiging of levensstijl, en die in het voordeel uitpakken van zelfverrijkers en de wapenindustrie. Het smaldeel vanuit de vredesbeweging organiseerde op de dag van het bezoek zelf een tegen-conferentie onder de titel “Investeer in mensen, niet in oorlog”.

Klik JUNI -investeer in (contacten met) mensen niet in oorlog- om het hele artikel te lezen