Bij duurzame ontwikkeling wordt vaak vooral aan milieu gedacht, maar het gaat uitdrukkelijk ook over de mondiale verdeling van grond en grondstoffen en daarmee over meer bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Die veiligheid lijken we echter vooral met militaire middelen te willen realiseren.

Inclusief denken is een vereiste voor een echte duurzame transitie op alle fronten: voedsel, armoede, klimaat, energie en ook vreedzame conflicthantering. Zonder een rechtvaardiger verdeling van welvaart wereldwijd, en natuurlijk ook in eigen land, kan er geen sprake zijn van een vredige samenleving. Dat vraagt om een fundamenteel andere economie dan het nu dominante economische model. Een model dat gericht is op het delen van de steeds schaarser wordende grondstoffen en vruchtbare gronden, op samenwerking in plaats van concurrentie. Dat is waar duurzaamheid en veiligheid elkaar kunnen versterken. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) bracht in dezelfde lijn een aantal jaren geleden de publicatie ‘Vredeseconomie en de preventie van geweld‘ uit. Het heeft het nieuwe manifest dan ook van harte onderschreven.

Voor de hele tekst van de blog van DSE zie www.platformdse.org/bij-duurzaamheid-hoort-ook-inclusieve-vrede/.