Toen in 1999 tijdens conferentie rond The Hague Appeal for Peace werd teruggeblikt op de eeuw die sinds de Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899 was verstreken, moest geconstateerd worden dat het de droeve aanblik bood van twee Wereldoorlogen met een groter verlies aan mensenlevens dan ooit voor mogelijk was gehouden en van de ontwikkeling en inzet van een nucleair wapen dat de vernietigingskracht had om de hele wereld weg te vagen. Maar er waren ook tekenen van hoop: de ontwikkeling van internationaal recht en de Verenigde Naties die, ondanks alle gebreken, toch ook veel goeds betekend had en de ontwikkeling en verspreiding van het concept geweldloze actie door Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. en zovele anderen, wereldwijd.

Klik AUG uitsluitend(e) geweldloosheid is niet geweldloos om het hele artikel te lezen